Begroting VWS: breed onderzoek naar capaciteit mondzorg

Tijdens Prinsjesdag afgelopen dinsdag zijn ook de begroting en plannen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gepresenteerd. Het gaat dit jaar om een zogeheten ‘beleidsarme’ begroting. Geen grote plannen of vergezichten; de demissionaire ministers mogen hun opvolgers niet voor de voeten lopen. Mondzorg komt er traditioneel bekaaid af in de VWS-begroting. Toch trekken twee initiatieven de aandacht: Een onderzoek naar de capaciteit in de mondzorg en een (voorlichtings)campagne om jongeren in de tandartsstoel te krijgen.

Onderzoek naar capaciteit in mondzorg
Relevant voor alle tandartsen is het voornemen van VWS om samen met het ministerie van Onderwijs (OCW) een onderzoek* te doen naar de capaciteit in de mondzorg. Dit onderzoek wordt mondzorg-breed opgezet en heeft betrekking op onder andere tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten. Ook de instroom van het aantal buitenlandse tandartsen wordt in het onderzoek meegenomen. VWS belooft de Kamer voor 1 januari 2018 te informeren over het onderzoek.

GigaGaaf!
In relatie tot de mondzorg meldt VWS ook het uitrollen door ZonMw van het project GigaGaaf! naar consultatiebureaus. Eerder is met dit project onder leiding van ZonMw ervaring opgedaan in Groningen. Gigagaaf is gericht op het vroegtijdig leiden van ouders en kinderen naar de tandarts of mondhygiënist. ZonMw moet de kennis die is opgedaan, vertalen naar consultatiebureaus. Daarbij wordt ook nagedacht over een publiekscampagne om ouders bewust te maken van het feit dat kinderen tot hun 18e jaar gratis naar de tandarts kunnen. 

*De ANT is inmiddels geïnterviewd door het bureau Panteia dat het onderzoek in opdracht van het ministerie uitvoert