Bereid u voor op controle van de IGJ; maak de online kennistoetsen radiologie

Zoals eerder aangegeven heeft de IGJ tijdens het periodiek overleg met de ANT laten weten controles aan te scherpen. De IGJ vindt dat de veiligheid, kwaliteit en deskundigheid op het gebied van röntgen beter moet. Tijdens de controles wordt ook gekeken naar het KEW-dossier. Hiervoor wijst de IGJ op nieuwe wetgeving die op 6 februari 2018 in werking is getreden en tot wijzigingen in de richtlijn Tandheelkundige radiologie heeft geleid. Zorg daarom dat u uw KEW-dossier op orde hebt!
Verplichte nascholing
Om te voldoen aan de regels voor nascholing orale radiologie dient u over de afgelopen 5 jaar minimaal vier uur nascholing te hebben gevolgd. Heeft u dit nog niet gedaan? Maak dan nu de twee ANT-kennistoetsen.

Online kennistoets
Wij willen u er op wijzen dat u voor het correct maken van deze twee toetsen twee KRT-punten ontvangt, vastgelegd in twee nascholingscertificaten. Wij adviseren u om de nascholingscertificaten radiologie te bewaren in uw KEW-dossier. Hiermee kunt u tijdens een controle van de IGJ aantonen dat u nascholing gevolgd heeft.

Let op: U heeft nog maar tot half oktober de tijd om de toets te maken!

Ga naar de online toetsomgeving van de ANT