BIG-register geeft terugkoppeling over de evaluatie herregistratie

Als gevolg van de herregistratieronde in 2016 zijn er ongeveer 4.000 minder tandartsen in het BIG-register geregistreerd. Alle tandartsen die langer dan 5 jaar ingeschreven stonden, moesten zich opnieuw registreren. Waar het aantal eind december 2016 stond op 14.722 tandartsen, waren dat er eind februari nog maar 10.730 tandartsen geregistreerd.

Geen herregistratie
Redenen voor tandartsen om niet te herregistreren waren:
-Het bereiken van de pensioenleeftijd. Van de tandartsen wiens registratie is doorgehaald waren zo'n 2.100 tandartsen ouder dan 65 jaar
-Het niet voldoen aan de werkervaringseisen, wonen en/of werken in het buitenland en het niet reageren op de oproep tot herregistratie of andere carrièrekeuzes

Afgelopen 21 maart heeft het BIG-register een terugkoppeling gegeven over de ‘evaluatie herregistratie 2016’. Lees het betreffende rapport.

BIG-register geeft terugkoppeling over de evaluatie herregistratie