Boete voor Groningse tandarts

Vandaag publiceert de NZa een bericht en een boetebesluit met betrekking tot een tandartsenpraktijk in het noorden van het Land. Eerder deze week is er elders ook al over gepubliceerd.

De ANT heeft de stukken van de NZa ingezien. Er is een gedegen onderzoek geweest en er is aangetoond dat er voor een fors bedrag op onjuiste codes onrechtmatig is gedeclareerd. De NZa heeft gemeend een forse boete te moeten opleggen aan de betreffende tandartsenpraktijk. Over de hoogte van de boete wil de ANT geen uitspraak doen. De ANT heeft de stukken vanuit de NZa ingezien. Er is gedeclareerd op onjuiste en niet bestaande behandelcodes, dat is een overtreding van de wet en hier kan de ANT niet mee instemmen. 

Consumentenkeuzetarief
De ANT beseft dat er spanning kan optreden tussen het formele declaratiesysteem en het leveren van kwalitatief meerwerk. We hopen in de toekomst dat het declaratiesysteem gemoderniseerd kan worden zodat innovaties beter toegepast kunnen worden. We maken ons daarbij hard voor de invoering van het consumentenkeuzetarief. Bij het consumentenkeuzetarief wordt de mogelijkheid gegeven om na toestemming van de patiënt bij sommige consultaties, chirurgische en restauratieve tarieven een toeslag binnen een bandbreedte te berekenen. Wellicht had de betreffende tandarts uit Groningen geen boete gehad wanneer het consumentenkeuzetarief had bestaan. De ANT is over dit onderwerp in overleg met de NZa. Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond hebben in beginsel al wel positief gereageerd op het consumentenkeuzetarief.

Workshop correct declareren
Om de leden te begeleiden in correct declareren heeft de ANT een aantal workshops georganiseerd waaronder een op 22 juni over correct declareren.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben omtrent deze zaak, stuur uw reactie dan naar ant@ant-tandartsen.nl

Boete voor Groningse tandarts