Botox door de tandarts? Dat kan volgens de ANT onder voorwaarden

De afgelopen dagen zijn de cosmetische ingrepen zoals botox en fillers in het nieuws geweest. Het regionaal tuchtcollege in Amsterdam deed uitspraak in een zaak tegen een tandarts uit het Gooi.

Jan Willem Vaartjes zegt in het artikel ‘Botox door de huisarts of tandarts. Is dat wel een goed idee?’ van de Volkskrant het volgende:  

Tandartsen zijn door hun opleiding juist goed uitgerust om dit soort spuitjes toe te dienen”, vindt Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en praktiserend tandarts. “Als tandarts ben je veel bezig met gelaatsesthetiek en in onze opleiding staat kennis over hoofd- en halsanatomie centraal.” Bovendien: “We zetten dagelijks injecties en we werken in een systeem waarin patiëntveiligheid en hygiëne zijn ingebed.”

Volgens de ANT oefenen zo’n twee- tot driehonderd van de negenduizend tandartsen in Nederland cosmetische ingrepen uit: “niets geks”. “Natuurlijk zitten daar mitsen en maren aan”, zegt Vaartjes, “het moet geen primaire taak worden en ik ben ook voor randvoorwaarden, zoals een verplichte bedenktijd of een leeftijdsgrens voor lipvullers en spierverslappers.”

De ANT is dan ook van mening dat tandartsen onder voorwaarden fillers en botox kunnen toepassen waarbij patiëntveiligheid een belangrijke rol speelt. Voorop staat dat de tandarts BIG-geregistreerd is en over aantoonbare bekwaamheid en ervaring beschikt om fillers en botox toe te passen in het hoofd-halsgebied. Kennis van anatomie, fysiologie, farmacologie, indicaties, contra-indicaties, dosering en toediening is onontbeerlijk. Deze kennis is verkregen via geaccrediteerde opleiding door gekwalificeerde professionals (toetsing door derden). Na opleiding houdt de tandarts zijn deskundigheid op peil.

Per 1 april 2019 heeft het Ministerie van VWS een verduidelijking van de Wet BIG gepubliceerd. Het Ministerie heeft aangegeven dat risicovolle (be)handelingen, zoals het toedienen van botox en fillers ook onder de strekking van de Wet BIG valt. Ook het Zorginstituut Nederland (ZiN) is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde waarin wordt opgenomen wie bekwaam is tot het verrichten van cosmetische handelingen.

Op dit moment speelt er ook een tuchtzaak tegen een tandarts die botox rond de oogleden heeft toegediend en waarbij het tuchtcollege van mening was dat dit niet geoorloofd was. Het hoger beroep van deze zaak loopt momenteel en tot die tijd adviseert de ANT om terughoudend te zijn met botox behandeling buiten het naso-labiale gebied. Uitgezonderd de behandeling van orofaciale pijn waarbij botox geïndiceerd is.

Op onze website vindt u bij richtlijnen en praktijkhandreikingen ook de ‘Richtlijn Injectables, voor tandartsen en tandartsspecialisten’.