Brede commentaarronde richtlijn Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) legt, namens de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC), de conceptrichtlijn Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie voor ter commentaar. Deze richtlijn hoort bij de richtlijnen die betrekking hebben op mondzorg voor kwetsbare ouderen en is onderdeel van de meerjarenagenda (2017-2020) van het KIMO.

De ROC die deze richtlijn heeft ontwikkeld, bestaat uit gemandateerde afgevaardigden van de betrokken verenigingen, begeleid door een onafhankelijke voorzitter en secretaris. De volledige lijst van participerende organisaties is te vinden in de conceptrichtlijn.

Aanbevelingen voor signalering, beleid en communicatie
In de richtlijn zijn evidence-based aanbevelingen opgenomen voor de signalering van en het (preventieve) beleid bij xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie. Ook zijn aanbevelingen geformuleerd voor communicatie binnen en buiten de mondzorg.

De richtlijn is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende modules:


Opzet brede commentaarronde
De conceptrichtlijn kunt u grondig bestuderen en van commentaar voorzien. Daarbij vraagt het KIMO met name aandacht voor de aanbevelingen en het implementatieplan. U kunt uw commentaar invullen op het bijgevoegde commentaarformulier. Wilt u daarbij goed aangeven (met gebruikmaking van verwijzing naar modules, paginanummers en/of regelnummers) waarop uw commentaar betrekking heeft? Het ingevulde commentaarformulier kunt u sturen naar service@ant-tandartsen.nl waarna wij de commentaren zullen bundelen en naar het KIMO zullen sturen.

Het traject na afloop van deze brede commentaarronde is als volgt: de verzamelde commentaren worden door de ROC verwerkt, vervolgens toetst de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de richtlijn voor autorisatie en bij een positieve toets kan daarna de Algemene Ledenvergadering van het KIMO de klinische praktijkrichtlijn vaststellen. Vervolgens zal opname in de richtlijnendatabase van het KIMO het startsein worden voor de implementatie in de praktijk.

Aanpassingen KPR Xerostomie en hyposialie na klankbordgroep

Commentaarformulier KPR Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie