Bruins blijft bij standpunt: mondzorg volwassenen hoort niet in basispakket

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg is niet bereid mondzorg voor verzekerden van 18 jaar en ouder op te nemen in de basisverzekering. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Henk van Gerven. 

Volgens de minister zouden bij opname van mondzorg voor volwassenen in het basispakket de uitgaven voor de Zorgverzekeringswet met bijna € 2 miljard toenemen. "Die rekening moeten we dan gezamenlijk betalen, wat neerkomt op ongeveer € 150 euro per verzekerde per jaar", aldus Bruins in de brief.

Onbetaalbaar
Van Gerven stelde zijn vragen naar aanleiding van het bericht dat de tandarts onbetaalbaar is voor ruim een half miljoen mensen in Nederland, naar buiten gebracht door de organisatie Dokters van de Wereld. Bruins haalt daarop CBS-cijfers cijfers aan waaruit blijkt dat in 2018 80,3 % van de Nederlanders minimaal één keer naar de tandarts is gegaan. Ook wijst de minister erop dat in de jaren dat mondzorg voor volwassenen nog in het ziekenfondspakket zat, het percentage Nederlanders dat minimaal één keer per jaar naar de tandarts ging aanzienlijk lager was (1990 71,3% en in 1995 74,6%). Bovendien zouden mensen die niet naar de tandarts gaan daarvoor diverse redenen hebben volgens Bruins, en niet enkel financiële.

Eigen verantwoordelijkheid
In antwoord op de vragen van het SP-Kamerlid stelt de minister verder dat volwassenen eigen verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging van hun gebit. Bruins: "Daarbij hoort dat zij regelmatig naar de tandarts gaan. Die eigen verantwoordelijkheid was ook de onderliggende gedachte bij de beslissing in 1995 om een groot deel van de tandheelkundige zorg voor volwassenen uit het ziekenfondspakket te verwijderen. Deze lijn is met de komst van de Zorgverzekeringswet doorgezet." 

Lees hier de brief van minister Bruins.