CapaciteitsOrgaan: 30% meer opleidingsplaatsen Tandheelkunde

Het tussentijds advies van het onderzoek naar de capaciteit in de mondzorg is voltooid en ook nu wordt er weer gepleit voor meer opleidingsplekken. 

Ruim tien jaar en meerdere onderzoeken verder is vandaag het tussentijds advies van het Capaciteitsorgaan met betrekking tot de capaciteit in de mondzorg naar buiten gebracht. In het rapport wordt geadviseerd om, vanwege het tandartsentekort, 311 opleidingsplaatsen Tandheelkunde te financieren i.p.v. de huidige 240 plekken. Dit is een stijging van bijna 30%. Hoewel de stijging minder is dan de ruim 60% die Panteia aanbeval in juni vorig jaar, blijft de boodschap zeer duidelijk: er is een fors capaciteitsprobleem in wording. 
 


Media-aandacht
In de media verschijnen de laatste tijd steeds meer verontrustende berichten over een tandartsentekort. In provincies als Drenthe, Limburg en Zeeland is er nu al een groot tekort. Ook zullen in de Randstad patiënten binnenkort op een forse wachtlijst moeten rekenen, als ze al een tandarts kunnen vinden. Dit is het gevolg van het jarenlang negeren van de adviezen van het Capaciteitsorgaan om meer tandartsen op te leiden.

Tussentijds advies
In de aanloop van het definitieve advies, brengt het Capaciteitsorgaan nu haar tussentijds advies uit. Hierin zijn alleen de ‘harde’ parameters geactualiseerd; de aanbod- en opleidingsparameters en de verwachte verandering van de vraag op basis van alleen de demografische ontwikkelingen. Mede op verzoek van de ANT en andere partijen uit de Kamer Eerstelijns Mondzorg neemt het Capaciteitsorgaan parameters als epidemiologie, sociaal culturele factoren, onvervulde vraag, vakinhoudelijke ontwikkelingen en horizontale en verticale taakherschikking ook mee in de volledige raming voor het advies dat eind dit jaar wordt gepubliceerd.

Advies Capaciteitsorgaan eind 2019
Helaas zijn de vooruitzichten niet gunstig. Momenteel ziet Minister Bruins van VWS taakherschikking nog steeds als een deel van de oplossing van het capaciteitsprobleem. En dit terwijl de verwachting is dat slechts 200 mondhygiënisten mee zullen doen aan het experiment. De kans is groot dat minister Bruins het experiment taakherschikking door laat gaan. Er kan enkel gehoopt worden dat de minister het (herhaaldelijke) advies ter harte neemt, lef toont en het aantal opleidingsplekken te verhogen. Er kan niet langer worden weggekeken naar de groeiende urgentie om op te schalen in het aantal tandartsen en daarmee het benodigde aantal opleidingsplaatsen.
 
Keer het tij
Op dit moment ligt de AMvB taakherschikking ter advies bij de Raad van State. Minister Bruins hoeft het uiteindelijke advies van de Raad van State echter niet op te volgen. De verwachting is dat het experiment taakherschikking op zijn vroegst in mei 2020 van start zal gaan. De ANT roept minister Bruins op het nieuwe (tussentijdse) rapport en advies van het Capaciteitsorgaan serieus te nemen. Dit is het moment waarop we het tij nog kunnen keren. Treuzel niet langer, maar houd de uitstekende tandheelkunde in Nederland op peil, zodat ook de volgende generatie naar de tandarts kan.