Codes M80 en M81 vallen niet onder tandheelkundige hulp voor jeugdigen

De codes M80 en M81 vallen niet onder de aanspraak tandheelkundige hulp voor jeugdigen tot 18 jaar, zo besluit Het Zorginstituut Nederland. De codes staan per 1 januari 2020 nieuw in de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautorieteit. Deze nieuwe codes betreffen de behandeling van witte vlekken met behulp van micro invasieve infiltratievloeistof. Het Zorginstituut Nederland stelt vast dat de behandeling niet valt onder de limitatieve lijst van artikel 2.7 lid 4 van het Besluit Zorgverzekering en daarmee niet onder de aanspraken voor jeugdigen tot 18 jaar.

Codes M80 en M81 vallen niet onder tandheelkundige hulp voor jeugdigen