Commentaarronde KPR Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen van start

De Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen is door het KIMO voor commentaar aangeboden aan de bij de richtlijn betrokken beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en andere KIMO geïnteresseerde organisaties. Er is tot 28 september a.s. de gelegenheid om te reageren, waarna het KIMO alle ontvangen reacties verzamelt en doorstuurt aan de secretaris van de ROC. De ROC bespreekt alle reacties en beoordeelt of het commentaar wijziging van de inhoud van de richtlijn nodig maken.

De volledige concept versie van de KPR Mondzorg voor kwetsbare aan huis gebonden ouderen is hier te lezen. Eventueel commentaar kan gestuurd worden naar service@ant-tandartsen.nl.

Commentaarronde KPR Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen van start