Commentaarronde richtlijn infectiepreventie (WIP)

De conceptversie van de nieuwe ‘Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’ (WIP) is gereed. De commentaarronde onder mondzorgprofessionals is nu gestart en er kan tot 15 september commentaar worden gegeven.

In een eerder stadium hebben wij onze zorgen geuit na het nieuws dat enkele praktiserende zorgverleners moeite hadden met de versie die op dat moment op tafel lag. Nu de richtlijn in concept uitgebracht is, is waar te nemen dat er op veel punten zaken eenvoudiger en duidelijker zijn opgeschreven. Echter bevat de nieuwe richtlijn ook nieuwe zaken die een significante impact hebben op uw praktijkvoering.

Wij roepen u als ANT-lid op commentaar te geven. Graag ontvangen wij uw commentaar zodat we dit gebundeld kunnen doorgeven aan de werkgroep.

Het bestuur van de ANT en de Raad van Raadgevers zullen de richtlijn zorgvuldig bekijken en uiteraard zo nodig ook becommentariëren.

De conceptrichtlijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’ is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van infectiepreventie bij patiënten die in een mondzorgpraktijk worden behandeld. Hierbij is infectiepreventie niet alleen gericht op preventie van zorggerelateerde infecties bij patiënten, maar ook op het voorkomen van beroepsziekten bij de zorgverleners.

Bekijk hier de samenvatting van de aanbevelingen van de Richtlijn Infectiepreventie in de mondzorgpraktijken.