Corona lockdown lijkt verzorging kindergebit nadeling te beinvloeden

Onderzoek van TNO en de universiteit Groningen dat is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde lijkt erop te wijzen dat kinderen door de corona lockdown meer snoepen en zoete drankjes drinken en minder zijn gaan poetsen.

Deze bevindingen volgden uit een digitale enquete onder 120 ouders van kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar met betrekking tot de mondgezondheid van hun kind. Hieruit bleek dat 26% van de ouders tijdens de corona lockdown het tandenpoetsen in de ochtend vaker oversloeg. 44% van de ouders lieten hun kind vaker snoepen en 19% van de ouders lieten hun kinderen vaker zoete drankjes drinken.

Ook kwam uit dit onderzoek naar voren dat juist hoger opgeleide ouders het tandenpoetsen in de ochtend vaker overslaan. Laagopgeleide ouders daarentegen sloegen het tandenpoetsen van hun kinderen juist weer in de avond vaker over.

Het onderzoek geeft nog geen uitsluitsel of dit ook zal resulteren in een hogere caries prevalentie onder deze kinderen.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat kinderen tijdens de corona lockdown vaker buiten speelden (57,5%) en ook vaker keken naar TV of filmpjes op internet (67,2%).

Bron: TNO