COVID-19 module RI&E erkend

In juni hebben de KNMT en de ANT een speciale COVID-19 module voor de branche-RI&E tandheelkundige praktijken ontwikkeld. Recent stelde de Inspectie SZW, in tegenstelling tot vakbonden en het Steunpunt RI&E, zich op het standpunt dat COVID-19 modules in een RI&E afzonderlijk moeten worden erkend. Het ontbreken van erkenning zou ertoe leiden dat iedere praktijk de module moet laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige met extra administratieve lasten en kosten tot gevolg. Om die reden hebben de KNMT en ANT de COVID-19 module, met goedkeuring van de vakbonden CNV, FNV en VCP, laten erkennen door het Steunpunt RI&E en is een individuele toetsing niet nodig. De mondzorg is daarmee een van de eerste sectoren met een erkende COVID-19 module.

Met de voorgenomen fusie in het vooruitzicht wil de KNMT graag onze leden kennis laten maken met haar dienstverlening. Daarom hebben zij de KNMT RI&E ook toegankelijk gemaakt voor ANT-leden. Heeft u nog vragen over de toegang tot de RI&E? Neem dan contact op met onze ledenservice via service@ant-tandartsen.nl.