CZ start met ‘preventieve acties’

CZ heeft de ANT middels een brief gemeld dat ze over de jaren 2017 en 2018 met behulp van data-analyse controles gaat uitvoeren met betrekking tot wat ze noemt 'opvallende' declaraties van röntgendiagnostiek, gebitsreinigingen en/of complexe consulten parodontale nazorg. De ANT gaat binnenkort in gesprek met CZ om duidelijkheid te krijgen over de methodiek. CZ stelt in haar brief dat zorgverleners die in haar data-analyse opvallen in eerste instantie een informatieve brief ontvangen over de bevindingen van CZ, en dat er op dat moment nog geen consequenties aan verbonden zijn. Ontvangt u zo'n brief en heeft u vragen, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de ANT.

In Dentz 4 (29 augustus op de mat) leest u over een uniek initiatief van de ANT, dat een bijdrage levert aan het voorkomen dat tandartsen onnodig met controles of zelfs terugvorderingen te maken krijgen.