De Jong, Bruins en Blokhuis schrijven kamerbrief over flexibilisering arbeidsmarkt in de zorg

Op 10 februari schreef minister De Jong, Bruins en staatssecretaris Blokhuis een brief aan de Tweede Kamer over flexibilisering van de arbeidsmarkt in de zorg. In de brief schetsen zij een beeld van de huidige arbeidsmarkt in de zorg. Het aantal flexwerkers en zzp’ers groeit in de zorg. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat de zorgsector voor alle zorgmedewerkers aantrekkelijk is om in te werken. Voor de kwaliteit en continuïteit van zorg is een goede balans in omvang tussen vaste en flexibele zorgmedewerkers belangrijk. De Jong, Bruins en Blokhuis zijn van mening dat deze balans er momenteel onvoldoende is.

De Jong, Bruins en Blokhuis erkennen dat de toename van het aantal zelfstandigen in de zorg onder andere het gevolg is van kostenverschillen door wet- en regelgeving, maatschappelijk veranderende voorkeuren én onvrede over de loondienst door de toegenomen werkdruk en verlies aan autonomie. Het is voor het eerst dat wordt erkend dat sommige zorgprofessionals kiezen voor het werken in zzp verband uit onvrede over het dienstverband. Dat zegt iets over de kwaliteit van het werkgeverschap. Ze stellen dat deze toename in sommige gevallen tot risico’s in termen van continuïteit, kwaliteit of hogere kosten kan leiden. Ze stellen zelfs dat “flexwerken in de zorg is doorgeschoten”.

Om de balans terug te brengen zijn ze van plan goed werkgeverschap te stimuleren en nieuwe vormen van flexwerken te verkennen. In de brief gaan ze verder in op deze plannen. Naast de generieke maatregelen om balans op de arbeidsmarkt te brengen (Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en maatregelen op het gebied van zelfstandigen), wil het kabinet specifiek in de zorg een aantal maatregelen treffen om knelpunten weg te nemen die voortkomen uit het groeiende aandeel flexwerkers. Zij komen hierbij tot onderstaande vier acties:

A. Goed werkgeverschap binnen de zorg

  • Faciliteren van het opstellen van werkafspraken/werkcodes in de regio of branches
  • Terugkerende thema’s vertalen naar landelijk handelingsperspectief
  • Blijven investeren in verminderen van de ervaren regeldruk


B. Verkenning moderne varianten van vaste en flexibele contractvormen

  • Faciliteren van ontstaan van flexvormen in loondienstverband of andere flexvormen
  • Zorginstelling in regie bij inhuur flexwerker


C. Tegengaan onbedoelde concurrentie op arbeidsvoorwaarden

  • Investeren in correcte beeldvorming en informatievoorziening
  • Inzetten op de flexwerker met vergelijkbare arbeidsvoorwaarden


D. Via webmodule inzicht verschaffen in kwalificatie arbeidsrelaties

  • Voorlichting over de werking en gevolgen van de webmodule
  • Formuleren van transitieaanpak


In de brief wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende branches binnen de zorg. De mondzorg wordt hierin niet specifiek benoemd. Het is hierdoor nu nog lastig in te schatten wat de gevolgen voor de tandarts zullen zijn.

Lees hier de volledige brief.