Deponering van fusiestukken bij de Kamer van Koophandel en ten kantore van KNMT en ANT

De notaris heeft in het kader van de fusie de vereiste stukken bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Het gaat hier om een verplichting vanuit het BW en beoogd primair om de belangen van eventuele schuldeisers veilig te stellen. Tevens is vanaf heden op het kantoor van de ANT in Amsterdam voor alle leden een aantal documenten ter inzage beschikbaar. Het gaat om de goedgekeurde jaarstukken van zowel de ANT als de KNMT over 2017, 2018 en 2019; de tussentijdse vermogensopstellingen per 1 september 2020 van beide verenigingen, het advies van de Raad van Toezicht van de KNMT, alsmede het voorstel tot fusie en de toelichting daarop ondertekend door de beide besturen. Indien u inzage wenst in deze stukken verzoeken wij u contact op te nemen met de Ledenservice voor het inplannen van een afspraak omdat vanwege de Corona-maatregelen de ANT afwijkende openingstijden kan hebben. Deze stukken blijven tot 3 december 2020 voor u beschikbaar.