Eerste succes bij aanpakken te lage vergoeding VGZ voor kosten implantaat (J33)

Al geruime tijd komt de ANT op voor gedupeerden van het VGZ-beleid inzake de implantologiecontracten en -vergoedingen. Een van de zaken die wij niet vinden kunnen is het toepassen van de restitutievergoeding (80%) op een door VGZ bepaald ‘gemiddeld gecontracteerd tarief’. Dit komt neer op een vergoeding van €167,60 in plaats van een bedrag van €251 in het geval dat het NZa-tarief was gevolgd. Voor patiënten kan dat een bijbetaling betekenen van ongeveer 300 euro voor alleen al de kosten van de implantaten, en daar komt de rest van de restitutiekorting nog bovenop. Momenteel staan we daarom enkele gedupeerde patiënten juridisch bij om hier een einde aan te maken.

In de eerste voorgelegde kwestie, heeft VGZ te kennen gegeven alsnog 80% van het NZa-tarief (€314,04) te vergoeden omdat de behandeling die is uitgevoerd in 2019, al in 2018 middels een machtigingsaanvraag bij VGZ was aangevraagd. Of VGZ haar vergoedingsbeleid ook zal wijzigingen voor machtigingsaanvragen in 2019, is nog niet bekend. Als u een niet-gecontracteerde zorgverlener bent, raden wij u aan om voor alle machtigingen uit 2018 alsnog de vergoeding over het NZa-tarief van VGZ te eisen. De ANT zal zich ook voor de overige zaken blijven inzetten en houdt u op de hoogte.