Externe praktijkstages worden over 5 jaar onderdeel van de opleiding tot tandarts

Als alle derdejaars masterstudenten in Nederland een externe praktijkstage gaan lopen, dan is er een aanzienlijk aantal praktijken nodig om hen onderdak te verlenen. Bij de huidige instroom zijn per studiejaar ongeveer 245 stageplaatsen nodig om al deze studenten onder te brengen. Vanuit de opleidingen zullen criteria worden opgesteld voor het werven van die praktijken. Belangrijke punten daarbij zijn de bereidheid een student tijdens de praktijkstage te begeleiden, de beschikbaarheid van een behandelstoel tijdens de stagedagen en de mogelijkheid voor de student om te werken met een (ervaren) tandartsassistent. Daarnaast zijn het klinisch beleid van de praktijk, het patiëntenbeleid, praktijkinrichting en infectiepreventiebeleid aandachtspunten.

Bij belangstelling van een praktijk om te fungeren als stagepraktijk zal een stagecoördinator van de opleiding eerst een bezoek brengen aan de praktijk om kennis te maken, uitleg te geven over de bedoeling en opzet van de praktijkstage en eventuele vragen te beantwoorden. Wanneer een praktijk zich dan aanmeldt als stagepraktijk, wordt de samenwerking met de opleiding geformaliseerd in een overeenkomst. Het is niet de bedoeling dat studenten een vergoeding ontvangen.

De inzet is er op gericht om binnen 5 jaar zo ver te zijn dat iedere student tandheelkunde in de masterfase een externe praktijkstage loopt.

Wilt u uw praktijk aanmelden als stagepraktijk? Neem dan contact op met de ANT ledenservice.

Bron: Ned Tijdschr Tandheelkd 2020; 127:471-478