Factuur Stichting Garantiefonds Mondzorg ontvangen?

Begin oktober hebben onze leden die zijn aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Mondzorg (SGM) een factuur voor de jaren 2015 en 2016 ontvangen. Hierbij een korte toelichting.

SGM
Op initiatief van de ANT is in 2009 de Stichting Garantiefonds Mondzorg (SGM) tot stand gekomen. Doel van de stichting is om te voorkomen dat patiënten bij een noodzakelijke herstelbehandeling na een gegrond verklaarde klacht, geconfronteerd worden met ongewenste financiële consequenties. Zo wil de SGM de kwaliteit van de mondzorg verhogen. Naast ANT, ONT en NVIJ zijn per 1 januari 2013 ook de KNMT en NVM toegetreden tot de SGM.
De kosten om deel te nemen aan het garantiefonds bedragen € 25,-- per jaar en worden verrekend via de beroepsvereniging waarbij u bent aangesloten, in dit geval de ANT.

Meer informatie, zie site Stichting Garantiefonds Mondzorg