Factuur van stichting Reprorecht

Veel tandartspraktijken hebben de afgelopen periode een factuur ontvangen van de Stichting Reprorecht.

De Stichting Reprorecht int de vergoedingen voor auteursrechthebbenden voor het kopiëren van artikelen uit bijvoorbeeld kranten, weekbladen en boeken. Het VNO-NCW en MKB Nederland zijn akkoord gegaan met deze regeling.

Als u in uw praktijk nooit kopieën maakt kunt u bezwaar maken tegen het betalen van de vergoeding. Op de site van de Stichting Reprorecht www.reprorecht.nl is aangegeven hoe u dat kan doen. U kunt inloggen met het debiteurennummer en het wachtwoord dat is vermeld op uw factuur.