Frauderen: kunnen tandartsen niet anders?

Ondanks dat tandartsen regelmatig in verband worden gebracht met fraude, is er amper onderzoek naar gedaan. Hoeveel tandartsen ‘sjoemelen’ nu werkelijk met facturen en bedragen? Criminologe Maud Engelman deed er onderzoek naar.
Via haar eigen netwerk en een oproep van de ANT vond de criminologe 19 tandartsen die over het onderwerp geïnterviewd wilden worden. Engelman heeft het idee dat het meevalt hoeveel er wordt gefraudeerd, maar dat het voor sommige tandartsen haast noodzaak is. Er wordt zoveel gesneden in hun omzet vanwege tariefverlagingen. Tandartsen zijn geen ‘graaiers’ die de behandeling opzettelijk duur maken. Ze hoopt dat het beeld bijdraait, en de bevolking inziet dat de tandarts het beste met de patiënt en zijn mond voorheeft. De criminologe zou graag zien dat er door haar onderzoek iets verandert. Voor de tandartsen hoop ze dat de vrije tarieven weer worden ingevoerd.

De ANT is blij dat dit onderzoek gedaan is en zal zich blijven inzetten voor het consumentenkeuzetarief. Voor de tariefbeschikking van 2018 heeft de ANT bezwaar gemaakt vanwege het ontbreken van mogelijkheden als het consumentenkeuzetarief.

Consumentenkeuzetarief

In maart 2015 is door de ANT het zogenaamde consumentenkeuzetarief aangevraagd. Dit zou een opslag zijn van 100% op een bestaand regulier tarief. Een systeem wat paralellen heeft met hoe het tariefsysteem werkt in Duitsland.

Met behulp van het keuzetarief zouden behandelingen die een alternatief zijn van reeds bestaande goede mondzorg kunnen worden aangeboden. Hierbij moet gedacht worden aan verrichtingen die niet uitkomen met prijzen gebaseerd op gemiddelden en welke wel veel verricht moeten worden om voldoende bekwaam in te worden en blijven.

Het meest voor de hand liggende voorbeeld hiervan is een anatomische restauratie met verschillende kleuren composiet. In de afgelopen twee jaar zijn in een werkgroep met de Patiëntenfederatie en de Consumentenbond voorwaarden opgesteld wanneer een keuzetarief mogelijk is. De voorwaarden behelzen met name transparantie en consumentenwaarborgen.

Helaas heeft de NZa aangegeven dat eerst het gehele prestatiehuis vereenvoudigd en transparanter gemaakt voordat er mogelijkheden geschapen worden voor een keuzetarief. Dit is niet in het belang van de consument die alle behandelingen die wereldwijd mogelijk zijn ook in Nederland wil ondergaan. Los van de vraag of überhaupt er grote wijzigingen noodzakelijk zijn in het prestatiehuis is het ook het oneigenlijk verbinden van twee losstaande zaken.

We houden u op de hoogte van het verder verloop.