Geef pensioen nu de aandacht die het verdient

Pensioen: het houdt ons wel bezig maar dat betekent helaas nog niet dat we ook in actie komen. Onderzoek wijst uit, en niet voor de eerste keer, dat we pensioen in principe wel belangrijk vinden maar zelden ook echt inzicht hebben in wat we straks precies krijgen. Laat staan dat we weten of dat dan ook genoeg is.
Enerzijds is dat goed te verklaren. Als mens hebben we van nature meer aandacht voor de korte termijn. De uitdagingen en onderwerpen waar we druk mee zijn, zijn vaak ook verbonden aan de levensfase waarin we op dat moment zitten. Het onderwerp pensioen is alleen zo belangrijk dat het verstandig is om het juist wél nu al aandacht te geven.

Aanpassingen aan onze pensioenpijlers
Dat komt onder andere door de positieve ontwikkelingen rondom onze levensverwachting. We worden steeds ouder, en zullen daarom ook steeds langer moeten werken en steeds meer moeten sparen. Dit leidt tot een aantal aanpassingen aan onze pensioenpijlers.

De 1ste pijler
Voor onze 1e pijler, de AOW, betekent dat dat de datum waarop iemand een AOW-uitkering ontvangt steeds verder opschuift en in de toekomst zelfs afhankelijk wordt van de levensverwachting.

De 2de pijler
Voor de 2e pijler, de verplichte deelname aan een pensioenregeling voor werknemers, zijn de consequenties van het feit dat we steeds ouder worden in lijn met die van de AOW. We gaan langer doorwerken voordat we met pensioen mogen. De termijn waarin er vermogen wordt ingelegd voor het pensioen wordt dus ook langer. Maar dit betekent helaas niet dat er ook daadwerkelijk meer geld in kas zit om het langere leven te financieren. Want er spelen er ook zaken mee als de lage rente, waardoor de dekkingsgraden van pensioenfondsen onder druk staan en ze bijvoorbeeld het pensioen dat ze uitkeren niet kunnen indexeren.

Pensioen als persoonlijke voorziening
Ook zijn er een aantal recente wijzigingen die een behoorlijke impact kunnen hebben. In 2015 is het maximaal salaris waarover pensioen opgebouwd mag worden afgetopt op € 100.000,-. En sinds vorig jaar zijn de mogelijkheden voor opbouw van pensioen in de B.V. beperkt.
Pensioen wordt daardoor steeds meer een persoonlijke voorziening. Gelukkig zijn er al heel lang mogelijkheden om persoonlijk meer pensioen op te bouwen, zoals lijfrente of banksparen. Deze vormen van pensioenvermogen opbouwen noemen we dan de 3e pijler van ons pensioen.

Professionele ondersteuning bij het opbouwen van de 3e pijler
Pensioenopbouw in de 3e pijler vraagt om professionele ondersteuning. Dat heeft alles te maken met de (fiscale) spelregels. Of gebruik maken van de mogelijkheden in deze pijler u kan helpen is afhankelijk van uw financiële positie en vooral uw persoonlijke wensen en doelstellingen.

Het begint echter met in actie komen, en dat kan iedereen. Niet voor niets zeggen ze vaak “Visie en Actie zijn DE formule voor succes”.

Schrijf je ook in
Op 12 april as is het ANT Jaarcongres. Vanuit Van Lanschot presenteert de heer Ton Scheel daar over het onderwerp pensioen voor tandartsen.
 

Meld u aan voor het ANT-congres
 

Van Lanschot Healthcare
Van Lanschot is al jaren partner van de ANT. Via de gespecialiseerde desk van Van Lanschot Healthcare kunt u op ieder gewenst moment en elke fase van deze levensloop gebruik maken van de juiste kennis en expertise om het pensioen in goede banen te leiden. Van Lanschot Healthcare maakt gebruik van alle specialisaties van Van Lanschot Kempen inclusief Evi van Lanschot.