Geef uw commentaar op de conceptrichtlijn Retentie en Röntgen

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (KIMS) heeft de conceptrichtlijn Retentie en conceptrichtlijn Röntgen beschikbaar gesteld ter becommentariëring.

Retentie

Dr. A.M. Renkema heeft namens de Nederlandse Vereniging van Orthodontis-ten (NVvO) de werkgroep als voorzitter geleid. Het KFMS heeft de werkgroep ondersteund en geadviseerd over de procedure van evidence-based richtlijn-ontwikkeling, welke door de werkgroep is gevolgd.

Tot op heden is het niet bekend welke retentiestrategie het meest wetenschappelijk onderbouwd is en de voorkeur verdient. Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor zorgverleners ten behoeve van het toepassen van optimale retentie na een orthodontische behandeling. De richtlijn biedt op deze wijze een handvat voor optimale en patiëntgerichte zorg op het gebied van orthodontische retentie.

Röntgen

Dr. J.J.G.M. Pilon heeft namens de Nederlandse Vereniging voor Orthodontisten de werkgroep als voorzitter geleid. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft de werkgroep ondersteund en geadviseerd over de procedure van evidence-based richtlijnontwikkeling, welke door de  werkgroep is gevolgd.

De richtlijn Röntgen is gericht op een verantwoorde en effectieve uitvoering van de röntgendiagnostiek in de orthodontische zorgverlening en geeft aanbevelingen voor een juiste toepassing van röntgenstraling in het kader van de orthodontische diagnostiek. De richtlijn heeft tot doel om bij te dragen aan een veilige toepassing van straling ter bescherming van, zowel praktijkmedewerkers als patiënten en andere personen die zich in of om de praktijk bevinden. Verder biedt de richtlijn ondersteuning aan de orthodontische zorgverlener als stralingsdeskundige om in voorkomende gevallen  weloverwogen keuzes te kunnen maken.

Commentaar geven

Uw commentaar op de richtlijn is van belang en wij hopen dat u hieraan wil meewerken. Wat moet u hiervoor doen?

 

Alle reacties worden door ons verzameld, samengevat in één document en aangeboden aan het KFMS.

Bekijk richtlijn Retentie

Bekijk richtlijn Röntgen

Download reactieformulier Retentie

Download reactieformulier Röntgen