Geef uw commentaar op de conceptrichtlijn Wortelcariës bij ouderen

Eind mei 2018 is de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen van start gegaan. Begin deze week heeft de ROC de conceptversie van de richtlijn voor de brede commentaarronde beschikbaar gesteld.

Als tandarts heeft u de mogelijkheid tot het aanleveren van commentaar. Hierbij vragen we extra aandacht voor de aanbevelingen bij de uitgangsvragen. De ROC bespreekt alle reacties en beoordeelt of het commentaar wijziging van de inhoud van de richtlijn nodig maken.

Het vervolgtraject
Na afloop van deze brede commentaarronde worden de verzamelde commentaren door de ROC verwerkt, vervolgens toetst de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de volledige klinische praktijkrichtlijn voor autorisatie en bij een positieve toets kan daarna de Algemene Ledenvergadering van KIMO de klinische praktijkrichtlijn vaststellen. Vervolgens zal opname in de richtlijnendatabase van het KIMO het startsein worden voor de implementatie in de praktijk.

Drie nieuwe richtlijnen om commentaar
KIMO biedt naast de richtlijn Wortelcariës bij ouderen deze maand nog drie nieuwe richtlijnen ter commentaar aan. Vorige week is al de richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen gepubliceerd. De richtlijn Antistolling volgt later deze maand.

Geef uw commentaar
Wilt u commentaar aanleveren voor de richtlijn? Vul dan het commentaarformulier in en stuur deze vóór 24 mei 2019 naar info@hetkimo.nl.