Geen overeenkomst tussen Straumann en VGZ

In een brief aan de ANT laat Straumann hun standpunt weten over de voornemens van Zorgverzekeraar VGZ om het Inkoopbeleid Mondzorg met ingang van 1 januari 2019 te veranderen.

Straumann ontwikkelt en vervaardigt tandheelkundige implantaten, instrumenten, protheses en dentale biomaterialen voor het gebruik in tandvervanging en -restauratie of om verlies van tanden te voorkomen. Dit doen zij in samenwerking met klinieken, onderzoeksinstituten en universiteit. 

VGZ heeft een significante wijziging doorgevoerd in het Inkoopbeleid Mondzorg 2019 betreft de prijsafspraken voor de implantologische zorg en de prothetische zorg op implantaten van VGZ met leveranciers. Straumann verschilt van mening met VGZ over enkele uitgangspunten met betrekking tot het inkoopbeleid. 

Volgens Straumann is transparantie en de keuze om de beste behandeling te kiezen essentieel zijn voor patiëntenzorg. Daarom hebben zij besloten om geen overeenkomst met VGZ te ondertekenen.

Overzicht inkoopbeleid van diverse zorgverzekeraars 2019