Geen reden tot twijfel over onderzoek mondgezondheid jeugdigen

SP-Kamerlid Van Gerven heeft vragen gesteld aan minister Bruins over het onderzoeksrapport ‘Signalement Mondzorg 2018’, nadat het Ivoren Kruis haar kritiek uitte op het rapport in een persbericht.

Het onderzoek ‘Signalement Mondzorg 2018’, dat door TNO in 2017 in opdracht van het Zorginstituut is uitgevoerd, is eind vorig jaar gepubliceerd. Het onderzoek laat de ontwikkeling van de mondgezondheid en het preventief tandheelkundig gedrag van 5-,11-,17- en 23 jarigen zien.

Het Ivoren Kruis is kritisch over de conclusies die het rapport trekt en heeft twijfels over de representativiteit van het onderzoek. De ANT heeft geen reden om te twijfelen aan het TNO-rapport.

Bekijk hier de vragen van Van Gerven