Gevolgen voorgenomen maatregelen voor de mondzorg

Maandag om 13.00 uur is er in een extra nieuwsuitzending van het NOS een overzicht gegeven van de voorgenomen maatregelen die vanavond om 19 uur door minister-president Rutte worden aangekondigd om de coronapandemie te beteugelen. De NOS spreekt van bevestigde berichtgeving.

Medische contactberoepen, zoals in de mondzorg, kunnen hun zorg blijven leveren en hoeven niet te sluiten. Dit is een bevestiging van hetgeen het ministerie van VWS eerder heeft geschreven aan de Mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT.

De Mondzorgalliantie is zich ervan bewust dat de voorgenomen maatregelen tot een terugloop van het patiëntenbezoek kunnen leiden. Data hierover wordt gemonitord en er is al contact gezocht met overheid en verzekeraars.

Na de toespraak van minister-president Rutte vanavond informeert de Mondzorgalliantie u nader.