Gezocht: onafhankelijke deskundigen bij fraudeonderzoeken

Gezocht: onafhankelijke deskundigen bij fraudeonderzoeken

De ANT en KNMT zijn op zoek naar tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen die als onafhankelijk deskundige willen optreden bij fraudeonderzoeken in de mondzorg.

De onafhankelijke deskundigen worden ingeschakeld door het Openbaar Ministerie  bij vermoedens van financiële fraude in de mondzorg. Zij turven, schiften en anonimiseren medische gegevens en leggen daar verslag over af vóórdat de officier van justitie deze gegevens mag inzien. Door de onafhankelijke deskundige in te schakelen als tussenpersoon wordt het medisch beroepsgeheim niet geschaad.

Het inzetten van onafhankelijk deskundige tandartsen bij fraudeonderzoek is onderdeel van het recent door de ANT en KNMT onderschreven ‘Convenant inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg'.

Het convenant is bedoeld om enerzijds fraude in de zorg aan te kunnen pakken en anderzijds het medisch beroepsgeheim niet te doorbreken. Dit is van fundamenteel belang voor goede zorgverlening én het vertrouwen van burgers in een zorgvuldige omgang met hun medische gegevens.

In eerste instantie wordt er van uitgegaan dat er 2 tandartsen, 1 orthodontist en/of  1 kaakchirurg nodig zijn. Geselecteerde kandidaten krijgen scholing op het vlak van de toepasselijke regelgeving en de wijze van rapporteren. Die neemt 3 dagen in beslag. De ANT en KNMT, die de pool gezamenlijk organiseren, dragen zorg voor een passende aansprakelijkheidsverzekering en financiële vergoeding.

Bekijk hier de vacature Onafhankelijk Deskundige Tandarts.