GGD roept op knelpunten testfaciliteiten COVID-19 door te geven

De GGD roept tandartsen en andere zorgverleners op om eventuele knelpunten en verbeterpunten rondom het laten testen van personeel buiten het ziekenhuis op COVID-19 bij de GGD testfaciliteiten door te geven. Op 21 april deed de GGD al eerder een zelfde oproep. Zij geven aan dat er inmiddels dan ook al veel verbeterd is op basis van de voorgaande feedback. De huidige oproep heeft dan ook betrekking op de periode vanaf 1 mei. De vragen zijn gericht op de afzonderlijke stappen van het testproces. Om zo effectief mogelijk gebruik te maken van uw antwoorden, vraagt de GGD de ervaren knelpunten in de juiste fase van het testproces te vermelden. Is een stap in het testproces niet van toepassing voor uw organisatie, dan kunt u dit aangeven. De vragenlijst is tot uiterlijk maandag 18 mei 15.00 uur in te vullen.

Ga hier naar de vragenlijst.

Sinds 28 april staat ook de mondzorg staat expliciet vermeld in de richtlijn als een van de zorgsectoren die onder dat testbeleid vallen en kan iedere tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, assistent of andere mondzorgverlener met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) en die directe zorg verleent aan een patiënt/cliënt, getest worden. Lees hier meer over het testen op CIVID-19.