Grootste opleider in de mondzorg Edin herkent zich in ANT-standpunt opleidingen tandartsassistenten

De ANT is er uitgesproken over: er moet iets gebeuren aan scholing voor tandartsassistenten. Want het kan niet zo zijn dat ongediplomeerde tandartsassistenten steeds meer taken uit handen nemen van de tandarts en daarmee ook steeds zelfstandiger aan het werk zijn in de mond van de patiënt. Daarom pleiten wij voor verschillende functieprofielen voor assistenten, waar het onderwijs op gericht moet zijn. Edin Dental Academy geeft in een reactie op hun website aan dit ook de beste optie te vinden.

ABC-assistent
Bij het reguliere MBO-diploma doet een student ook examen in vakken als Nederlands, Engels en Rekenen, terwijl een tandartsassistent meer uitdaging vindt in de praktische uitvoering van het vak. Daarom stelt de ANT het ABC-model voor. Edin stelt dat met dit model de opleiding van de assistent nog meer praktijkgericht wordt en kan de assistent met de weken dat zij in de opleiding zit, steeds meer handelingen in de praktijk uitvoeren. Dat maakt het eindresultaat van een opleiding volgens het ABC-model heel waardevol en motiverend voor assistenten.

 

Lees bericht op Edin

Lees standpunt ANT