Handreiking spoedbehandelingen en noodzakelijke, niet-reguliere mondzorg

Handreiking spoedbehandelingen en noodzakelijke, niet-reguliere mondzorg

Op 15 maart hebben de beroepsorganisaties in de mondzorg geadviseerd om de niet-spoedeisende mondzorg tijdelijk te staken in verband met het grote aantal contactmomenten tijdens de reguliere zorg in mondzorgpraktijken. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat het medische systeem overbelast wordt.

Onder normale omstandigheden voldoet de schifting tussen spoedeisende en niet-spoedeisende hulp. De definitie van spoedeisende hulp stelt dat deze niet redelijkerwijs kan worden uitgesteld en dat binnen 24 uur hulp moet worden geboden. De context van de huidige COVID-19 crisismaatregelen vraagt echter een nadere definitie.

Deze handreiking geeft tandartsen, aangesloten bij de Associatie Nederlandse Tandartsen nadere duiding;
1. wat wordt er verstaan onder spoed- en onder noodzakelijke, niet-reguliere mondzorg en
2. wat te doen bij de verschillende patiëntencategorieën.

Lees hier de handreiking.