Het Coronavirus: dit is wat u er over moet weten

Het Coronavirus is hét onderwerp van gesprek. Maar moet u zich als tandarts zorgen maken? Wij zette een aantal zaken voor u op een rijtje.

Wat is het?
Het coronavirus bestaat al langer en kan bij mensen en dieren zorgen voor een infectie aan de longen en luchtwegen. In de stad Wuhan is China is sinds eind 2019 een nieuw soort coronavirus uitgebroken waar in vrij korte tijd veel mensen (vooral uit Wuhan en omgeving) besmet mee zijn geraakt. Symptomen van het virus zijn koorts en luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, en longontsteking.

Komt het virus ook in Nederland voor?
Er zijn naast China ook besmettingen aangetroffen in landen als Thailand, Japan, de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Frankrijk en Italië. Dit was vaak bij mensen die recentelijk in de regio Wuhan waren geweest. In Nederland zijn er vooralsnog geen gevallen bekend van besmettingen met het Coronavirus.

Zijn extra voorzorgsmaatregelen in de praktijk nodig?
Minister Bruins van VWS zegt over de situatie in Nederland het volgende: “Dat de uitbraak van het coronavirus nu erkend is als PHEIC, heeft voor Nederland niet direct consequenties. Nederland is goed voorbereid op eventuele besmettingen. Het RIVM, Erasmus MC (als ons referentielaboratorium voor opkomende ziekten) en de GGD-en zijn voorbereid op surveillance, detectie en contactopsporing. De partners in de acute zorg, zoals het Landelijk Netwerk Acute Zorg, de ziekenhuizen en huisartsen, zijn voorbereid op isolatie en patiëntenzorg.” Vooralsnog zouden de huidige protocollen en richtlijnen rondom hygiëne dus voldoende moeten zijn. Wel raden wij aan deze, zeker nu, nauwkeurig op te volgen. Wij zullen de situatie op de voet blijven volgen en u direct informeren mocht hier enige verandering in komen.