Het KIMO peilt voor onderwerp 12de Klinische Praktijk Richtlijn (KPR)

Het meerjarenprogramma van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) 2017-2020 bestaat uit de ontwikkeling c.q. instroom van twaalf klinische praktijkrichtlijnen. Voor de laatste richtlijn van dit programma was tot op heden nog geen onderwerp bepaald. De leden van het KIMO (ANT, FTWV en KNMT) hebben verzocht om voor de bepaling van dit onderwerp een peiling te houden bij de beroepsgroepen van mondzorgverleners.

Aanpak
Ter voorbereiding hiervan heeft de Richtlijn Advies Commissie (RAC) van het KIMO op basis van eerdere peilingen een voorselectie van 10 onderwerpen bepaald, waarover mondzorgverleners meer kennis dan wel praktische adviezen zouden willen hebben.

Uitvoering
Het KIMO heeft de KNMT gevraagd deze peiling uit te voeren bij een steekproef van in totaal 1.500 mondzorgverleners. Deze steekproef is gerandomiseerd samengesteld uit door de ANT (400), KNMT (700), NVM-mondhygiënisten (300) en ONT (100) aangeleverde gegevens. Iedere respondent krijgt de mogelijkheid één onderwerp te kiezen uit de lijst van 10 onderwerpen.

Procedure
De peiling start deze week en loopt tot en met de eerste week van juli 2019. De uitkomst van de peiling wordt in de maand juli gedeeld via de reguliere mondzorgmedia. De reacties worden in alle gevallen vertrouwelijk behandeld door het Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP) in Nijmegen. Het KIMO krijgt uitsluitend de beschikking over geanonimiseerde uitkomsten, waarin individuele tandartsen op geen enkele wijze herkenbaar zijn.

Alle informatie over het KIMO-richtlijnprogramma (2017-2020) is te vinden op www.hetkimo.nl

Meer info over de onderzoeksprocedure www.staatvandemondzorg.nl of via het CAP: KNMTonderzoek@kbanijmegen.nl.

Bron: KIMO