Hijink (SP) dient motie in over de mondzorg

Op 14 februari heeft dhr. Hijink (SP) twee moties ingediend over de mondzorg. 

De eerste motie gaat over tandartscontrole voor alle kinderen. 

De motie Hijink (SP) betreft onderzoek naar een efficiënte en effectieve wijze van het jaarlijks oproepen van kinderen die niet (noch hun ouders) bij een tandarts ingeschreven staan. De motie is verworpen. De volgende partijen waren tegen de motie: GL, D66, SGP, CU, VVD, CDA en PVV.  In de motie stond:

‘constaterende dat als ouders niet bij de tandarts staan ingeschreven, vaak hetzelfde geldt voor hun kinderen;

constaterende dat een op de vijf kinderen nooit naar de tandarts gaat, dit met alle gevolgen van dien;

van mening dat een goede tandzorg en mondzorg voor kinderen essentieel is;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar een efficiënte en effectieve manier om alle kinderen tot 18 jaar standaard jaarlijks op te roepen voor een controle door de tandarts, ook als zij of hun ouders niet bij een tandarts ingeschreven staan, ‘

Bekijk de motie

De tweede motie gaat over collectieve mondzorg voor kinderen. Ook deze motie is verworpen. In de motie stond:

‘constaterende dat een op de vijf kinderen nooit naar de tandarts gaat;

van mening dat de maatschappelijke waarde van een goed gebit groot is;

verzoekt de regering, gemeenten te ondersteunen om collectieve  mondzorg voor kinderen onder de 18 jaar mogelijk te maken,’

Bekijk de motie

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht. Meer informatie over moties.