commANTaar: Aan goede mondzorg dragen we graag een steentje bij

Tijdens de afgelopen Dental Expo kwam een groot deel van tandheelkundig Nederland weer bij elkaar in de RAI. Volgens de organisatie waren er ruim 8000 mensen.

Op de vrijdag van de beursdag waren de besturen van de NVM, KNMT en ANT in druk gesprek om op uitdrukkelijk verzoek van de minister nog eens te onderzoeken of er ruimte ligt binnen het dossier ‘taakherschikking’. Hoewel wij uiteindelijk niet tot een gedragen standpunt zijn gekomen, was het zonder meer plezierig om constructief met elkaar tot een dialoog te komen. Als ANT hebben wij afgelopen week dan ook het volgende bij de minister herhaald: inzake taakherschikking blijven wij standvastig (“tegen”), maar dat laat onverlet dat wij als ANT constructief willen samenwerken op andere dossiers. Want samen werken aan een goede mondzorg is in het belang van de patiënt en van alle mondzorgprofessionals. Daar dragen we graag ons steentje aan bij.