IGJ presenteert nieuw meerjarenbeleidsplan

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd presenteert het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Het MJB 2020-2023 borduurt deels voort op het vorige MJB en geeft richting aan het inspectiewerk. De komende jaren gaat de aandacht vooral uit naar kwaliteit van persoonsgerichte zorg, krapte op de arbeidsmarkt, technologische vernieuwingen en toezicht op de internationale markt van geneesmiddelen en medische producten. Het plan is met vereende krachten tot stand gekomen: burgers, patiënten, zorgaanbieders, branche- en beroepsorganisaties, overheidsorganisaties en externe deskundigen hebben meegedacht. Belangstellenden reageerden gevraagd of spontaan op oproepen om deel te nemen aan panels, themagroepen, consultatierondes en social media. Ook de ANT heeft meegedacht om in het MJB alle perspectieven mee te wegen.

De IGJ-organisatie heeft de afgelopen vier jaar flinke stappen gezet. Het meerjarenbeleidsplan 2015-2019 'Gezond Vertrouwen' en de Visie 'Landelijk Toezicht Jeugd' hebben daarbij richting gegeven. In die jaren is de wereld veranderd. En dus ook de zorg en (jeugd)hulpverlening in Nederland. Hoe de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hierop reageert is te lezen in het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Met het nieuwe MJB heeft IGJ ook gekozen voor een nieuw motto: 'Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.' Het nieuw motto laat onveranderd ruimte voor het uitgangspunt ‘Gezond vertrouwen’, maar doet ook recht aan de kritische blik die de IGJ heeft.

Het definitieve MJB 2020-2023 staat op de website van de IGJ en heeft twee verschijningsvormen: een interactieve online infographic en een printbare PDF met een aantal aanvullende hoofdstukken.