Informateur brengt brief (leid meer tandartsen op) van ANT onder de aandacht van partijen

Op 1 juni 2017 heeft de ANT een brief gestuurd aan de informateur waarin gepleit werd voor het opleiden van meer tandartsen en keuzevrijheid voor de consument.

Gisteren, 7 juni 2017, heeft de ANT antwoord gekregen van dhr. H.D. Tjeenk Willink waarin hij aangeeft de brief onder de aandacht te gaan brengen van partijen, zodat zij deze bij hun voorbereidingen in de onderhandelingsfase kunnen betrekken.

De ANT zal zich in blijven zetten voor het opleiden van meer tandartsen en keuzevrijheid voor de consument.