Informatie voor leden: sneller testen, sneltesten en zelftesten

Sinds 21 september krijgen zorgverleners uit de mondzorg voorrang bij het testen op klachten die passen bij het coronavirus. De verenigingen ontvangen nog steeds veel vragen over testen. In dit bericht meer informatie over het onderwerp.        

De PCR test: nauwkeurig maar tijdintensief
De PCR test is de test die de overheid tot nu toe vooral gebruikt. De GGD’s maken er gebruik van. Deze test toont de aanwezigheid van het coronavirus in het afgenomen slijm aan. Het is een nauwkeurige test maar het duurt ook langer voordat er een uitslag beschikbaar is.

Iedereen met klachten kan gratis een PCR test aanvragen die wordt afgenomen in de GGD-teststraten. Dit kan via drie routes.

 1. Via de GGD met prioriteit. Mondzorgverleners kunnen vanaf 21 september 7 dagen per week tussen 07:30 en 20:00 bellen met het coronatest prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken, tel. 0800 – 8101. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 2. Via de GGD op de normale manier. Via de website coronatest.nl kun je inloggen met je DigiD en een afspraak inplannen. Een andere optie is telefonisch een afspraak maken via 0800-1202. De medewerker die je dan aan de lijn krijgt, kijkt wanneer en waar de eerstvolgende mogelijkheid is om je te laten testen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 3. Buiten de GGD om. Er is de mogelijkheid om buiten de GGD’s om een PCR test te laten afnemen. Dit kan vaak sneller. Met de afspraak en uitslag op dezelfde dag. Er zijn wel kosten aan verbonden. Deze komen voor de rekening van de aanvrager. 

Van belang is dat de laboratoria waar de GGD mee werkt geaccrediteerd zijn. Het laboratorium is dan onderzocht en goedgekeurd door de inspectie. Het RIVM houdt een lijst bij van deze goedgekeurde laboratoria. Een lijst van deze laboratoria is te vinden via: https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend

Als een commercieel testbedrijf met een goedgekeurde PCR test en een geaccrediteerd laboratorium werkt, accepteert de GGD de uitslag. Verder is het van belang dat er een (bedrijfs)arts medisch inhoudelijk betrokken is. Controleer daarom dus goed of het bedrijf waar u een corona test wilt laten afnemen hiermee werkt. Zo komt u niet voor verrassingen of onnodige kosten te staan.

Voorbeelden van dergelijke commerciële partijen zijn:

 • Coronalab
 • Preventvaccins
 • StadsKliniek
 • Thuisvaccinatie.nl
 • Vaccinatiezorg


In het geval van een positieve testuitslag is melding aan de GGD verplicht (meldplicht) waardoor besmettingen worden meegenomen in de landelijke cijfers en er bron- en contactonderzoek plaatsvindt. Doordat er signalen zijn dat er niet altijd artsen zijn betrokken en er niet altijd melding wordt gemaakt van positieve uitslagen heeft Minister De Jonge deze week aangegeven dat hij de regels voor commerciële teststraten en testvoorzieningen duidelijker wil vastleggen. IGJ kan ingrijpen als de regels niet worden nageleefd.

Standpunt mondzorgalliantie
Op basis van bovenstaande plus de voorrang voor mondzorgverleners via aparte testlocaties per GGD-regio en een verdere afname van de doorlooptijd tussen afspraak en uitslag maakt dat de mondzorgalliantie in beginsel de GGD route adviseert. Wanneer de continuïteit van zorg in gevaar komt, in extreme geval anders sluiting, is de commerciële route een alternatief. Let dan op de benoemde aandachtspunten.

De "sneltest":  snel maar minder gevoelig
'Sneltest' is een verzamelnaam voor testen die op een andere, snellere, manier testen op corona. Deze testen zijn iets minder gevoelig dan PCR-testen. De GGD’en zijn 3 soorten sneltesten aan het uitproberen in een veilige omgeving. Het gaat om:

 • antigeentesten;
 • de LAMP-test;
 • de ademtest.


De sneltesten waar de overheid op korte termijn mee gaat werken zijn de antigeentest en de LAMP-test. Op de wat langere termijn komt daar waarschijnlijk ook de ademtest bij.

De betrouwbaarheid van de sneltesten wordt gecontroleerd door de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) en het RIVM. Zij beoordelen of de testen door de overheid ingezet kunnen worden. Afhankelijk van de uitkomsten beslist de overheid hoe de testen gebruikt worden en voor wie. Dit laatste is ook van toepassing voor de testen waarvan in het nieuws is geweest dat ze het toelatingsexamen hebben gehaald.

Standpunt mondzorgalliantie
De mondzorgalliantie volgt hierin, net als bij de PCR-testen, de richtlijnen van de overheid. Sneltesten zijn nog geen onderdeel van het landelijke testbeleid. Hoewel er testen zijn die het toelatingsexamen hebben gehaald is de daadwerkelijke toepassing nog onderwerp van nader onderzoek. Die resultaten wacht de mondzorgalliantie af. Het eigenhandig gebruik van sneltesten wordt nu nog afgeraden.   

De zelftest: nog niet geschikt
Tot slot, naast de PCR test en de sneltest is er de zelftest. De zelftest, door het OMT ook wel thuistest genoemd, zijn testen die mensen zelf thuis afnemen en lezen. Er zijn nu nog geen geschikte zelftests voor corona. Het is aannemelijk dat deze route voorlopig nog geen optie is. Januari/ februari 2021 wordt ook voor pilots nog als te vroeg gezien.

Standpunt mondzorgalliantie
De mondzorgalliantie volgt hierin de richtlijnen van de overheid. De thuistest wordt afgeraden op dit moment.