Inspectie SZW benadert praktijken in het kader van onderzoek Arbo in Bedrijf 2020

De Inspectie SZW heeft de ANT en KNMT laten weten dat men in het kader van het inventariserend onderzoek ‘Arbo in het Bedrijf 2020’ 75 tot 100 tandartspraktijken en tandheelkundige centra, die met lachgas werken, gaat benaderen. Tandartspraktijken en tandheelkundige centra kunnen in de week van 18 mei een aankondigingsbrief verwachten.

Het inventariserend onderzoek ‘Arbo in Bedrijf’ is het tweejaarlijkse onderzoek van de Inspectie SZW waarin men kijkt hoe het staat met de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet in Nederland. De Inspectie SZW heeft de ANT en KNMT laten weten dat men met name praktijken en tandheelkundige centra gaat benaderen die werken met lachgas. Het onderzoek heeft een inventariserend karakter, waardoor in beginsel niet handhavend wordt opgetreden. De Inspectie SZW is bevoegd om bij ernstig gevaar voor medewerkers wel handhavend op te treden.  

Procedure
De Inspectie SZW heeft de ANT en KNMT laten weten dat de desbetreffende praktijken en tandheelkundige centra, die met lachgas werken, zijn geselecteerd op basis van een websearch. Ook enkele praktijken die niet met lachgas werken kunnen worden benaderd. De geselecteerde praktijen en tandheelkundige centra ontvangen in de week van 18 mei een aankondigingsbrief.

De ANT en KNMT hebben in overleg met de Inspectie SZW aangegeven dat tandartsen ten gevolge van de coronacrisis extra zwaar belast zijn door onder andere het implementeren van de leidraad en het organiseren van de noodzakelijke financiering. De inspecteurs worden daarover geïnformeerd en als u gebeld wordt kunt u dit bespreekbaar maken en mogelijk in overleg treden over het moment waarop documenten moeten worden aangeleverd.

Lachgas
In het onderzoek wordt nagegaan of tandartsen veilig werken met lachgas en kan aan praktijken worden gevraagd om een uitgevoerde blootstellingsbeoordeling op te sturen. Dit is een meting, veelal uitgevoerd door een arbeidshygiënist, op basis waarvan kan worden vastgesteld of de gezondheidskundige grenswaarde al dan niet wordt overschreden. In de mondzorg geldt voor het veilig werken met lachgas de Richtlijn  voorwaarden voor het toepassen van lichte (inhalatie)sedatie in de tandheelkunde met zuurstof-lachgas door tandartsen, artsen en mondhygiënisten [klik hier]. Deze richtlijn is nog niet verwerkt in de RI&E tandheelkundige praktijken 2020 van de ANT.

Link:
https://www.ant-tandartsen.nl/uploads/downloads/handvatten_lachgassedatie_2017.pdf

Overige onderwerpen
In het onderzoek zal de Inspectie SZW ook specifiek ingaan op het veilig gebruik van naalden en scalpels, het zogenaamde verbod op recappen, algemene vragen over arbozorg en de veiligheid van medewerkers in het kader van het coronavirus. In het kader van de algemene vragen over arbozorg kan men de volgende stukken opvragen:

Neem voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande contact op met de ANT-Ledenservice. We blijven graag op de hoogte van de werkzaamheden van de inspectie SZW. Laat het ons alstublieft weten als u benaderd wordt.
https://www.ant-tandartsen.nl/contact

Handige links:

Richtlijnen en praktijkhandreikingen:
https://www.ant-tandartsen.nl/ondersteuning/richtlijnen-praktijkhandreikingen/richtlijnen-en-praktijkhandreikingen

Handvatten Lachgassedatie 2017
https://www.ant-tandartsen.nl/uploads/downloads/handvatten_lachgassedatie_2017.pdf

Veilig werken met naalden en scalpels
https://www.ant-tandartsen.nl/uploads/downloads/herziene-richtlijn-infectiepreventie_WIP_2016.pdf

Leidraad Mondzorg corona:
https://www.ant-tandartsen.nl/uploads/downloads/20200514_leidraad_mondzorg_corona_clmc_v_3.1_def.pdf

RI&E
https://www.ant-tandartsen.nl/ondersteuning/rie/Risicoinventarisatie-en-evaluatie

Modellen en formulieren:
https://www.ant-tandartsen.nl/ondersteuning/modellen-en-formulieren

Safety and security
https://www.ant-tandartsen.nl/ledenvoordeel/ant-voorpraktijken/safety-and-security

BHV
https://www.ant-tandartsen.nl/ledenvoordeel/ant-voorpraktijken/bhv