Kamagurka zat er weer niet ver naast

Minister Bruins heeft antwoord gegeven op de vragen van het SP-Kamerlid Van Gerven over het ‘Voorlopig advies Capaciteitsorgaan tandartsen en mondhygiënisten’.

Van Gerven citeerde het Capaciteitsorgaan dat het onwaarschijnlijk is dat de volledige raming later in 2019 zal afwijken van de aanbeveling van 311 opleidingsplaatsen. De minister ontweek deze vraag, hetgeen erop duidt dat VWS het definitieve rapport wil gaan afwachten om zodoende weer een jaar uitstel (lees: afstel) te bewerkstelligen.

Ook is opmerkelijk dat nu steeds het ministerie van OCW ten tonele wordt gevoerd. Formeel gaat dat ministerie inderdaad over formatieplaatsen van basisopleidingen en VWS over die voor specialisten. Maar dat heeft minister Schippers nooit weerhouden om naar buiten te brengen dat taakherschikking en aantal opleidingsplaatsen onlosmakelijk verbonden waren en als haar beleid en verantwoordelijkheid gezien moesten worden. Het ministerie van OCW wordt nu plotseling naar voren geschoven als medeverantwoordelijke (voor het niet nemen van een voortvarend besluit).

Ook wordt alvast naar de Voorjaarsnota verwezen voor een berekening van de met uitbreiding gemoeide kosten. Die Nota verschijnt pas begin juni, dus ook dat is tijdwinst. En de kosten zullen wel zo schrikbarend hoog zijn dat de minister met de aanbeveling zal komen om de resultaten van het experiment taakherschikking af te wachten om te zien of er meer budget-vriendelijke alternatieven zijn. Dat wordt dus mogelijk 2026. Het wil maar niet opschieten.