KIMO 2.0 gloort aan de horizon

De afgelopen week heeft de toekomst van KIMO de volle aandacht gekregen op de ALV's van KIMO, de FTWV en de KNMT. Alle partijen lijken het er inmiddels over eens te zijn dat KIMO zich volledig moet blijven richten op het maken van state-of-the-art richtlijnen voor de tandartsen-algemeen practici.

Daarbij is de federatieve vorm met als leden de KNMT, de ANT en de FTWV algemeen als de meest aangewezen organisatievorm naar voren gekomen. De ANT vindt het wel belangrijk dat ook mondhygiënisten en tandprothetici op een verantwoorde wijze betrokken worden bij het richtlijnproces en weet zich hierin gesteund door haar partners. Met name de Richtlijn Ontwikkel Commissie lijkt het aangewezen medium om deze betrokkenheid gestalte te geven. Voorts is de wens uitgesproken dat KIMO zo zuiver mogelijk wordt gehouden en niet wordt blootgesteld aan domeinstrijd en al of niet verborgen politieke agenda's, een standpunt dat de ANT toejuicht. De nieuwe organisatie moet hiervoor garant gaan staan.

De ANT is verheugd met haar "preferred partners" KNMT en FTWV  op een lijn te zitten. Er is in korte tijd veel progressie geboekt richting KIMO nieuwe stijl.  Het moet o.i. mogelijk zijn het nieuwe KIMO per 1 juli 2019 gestalte te geven. Met de afspraken die nu gemaakt worden zal het mogelijk zijn de structuur en de statuten van KIMO aanzienlijk te vereenvoudigen en de organisatie "mean-and-lean" te gaan maken. Dat zal ook de financiering van KIMO vergemakkelijken. Deze financiering zal voornamelijk opgebracht gaan worden door de KNMT en de ANT en voor beide organisaties geldt dat het ledengeld zo effectief en verantwoord mogelijk moet worden ingezet voor het maken van richtlijnen.