KIMO onderzoekt knelpunten van twee klinische praktijkrichtlijnen. Vul de enquête in!

Vanuit de wetenschappelijke verenigingen NVOI, NVMKA en NVGPT zijn in 2015 twee klinische praktijkrichtlijnen (KPR's) ontwikkeld, namelijk over de overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak (OK) en over de overkappingsprotheseprothese op implantaten in de edentate bovenkaak (BK).

Deze KPR's richten zich voornamelijk op de indicatiestelling. Er worden aanbevelingen gedaan over welke patiënten wel en welke patiënten niet (meteen) in aanmerking komen voor een overkappingsprothese op implantaten. Verder wordt ingegaan op het aantal te plaatsen implantaten en op het type mesostructuur.

Vragen over toepasbaarheid KPR’s
De twee KPR's zijn na een instroomprocedure, door middel van EBRO toetsing en vaststelling, inmiddels opgenomen in de richtlijnendatabase van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO). Er blijkt bij een deel van de gebruikers vragen zijn over de toepasbaarheid van deze KPR’s in de dagelijkse praktijk. Er is daarom besloten via een korte webenquête onder de gebruikers van de KPR’s te achterhalen of er sprake is van knelpunten, wat de aard van die knelpunten zou kunnen zijn en door wie die vooral worden ervaren.

Op basis van de uitkomsten zal bepaald worden of het naar voren halen van de geplande herziening in 2020 van één of beide KPR’s zinvol is en zou bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van zorg.

Vul hier de enquête in

Voor het beantwoorden van de vragen is het handig de aanbevelingen uit de twee KPR’s te raadplegen. Het invullen van de webenquête duurt ongeveer 10 minuten.

KIMO ontvangt graag uiterlijk 15 september a.s. uw reactie.

Alle verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld door het Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP) in Nijmegen. KIMO krijgt uitsluitend de beschikking over de gecodeerde uitkomsten, waarin individuele mondzorgverleners niet herkenbaar zijn. Als u meer wilt weten over de webenquête kunt u contact opnemen met het KIMO via info@hetkimo.nl.