KRT stelt nieuwe richtlijnen op voor praktijkvisitaties

Het afgelopen jaar heeft het KRT aandacht besteed aan het evalueren van de criteria voor visitatie. Er zijn gesprekken gevoerd met alle partijen die zich bezighouden met visitatie en ze hebben geluisterd naar de inbreng van tandartsen. Er bleek behoefte te zijn aan actualisatie van de onderwerpen en er was behoefte aan het toegankelijker maken van de visitatie voor tandartsen op individueel niveau, zodat iedereen ongeacht de werksituatie (ZZP’er, loondienst of eigenaar) gevisiteerd kan worden. De nieuwe criteria vindt u op de website van het KRT en gaan in op 1 juli 2018.

In de criteria staat op één A4’tje beschreven wat er van visitatie verwacht wordt. Een ieder is vrij om te kiezen “hoe” er aan te voldoen. Om de criteria begrijpelijker te maken, is er een toelichting bijgesloten met een beknopte uitleg over de verschillende mogelijkheden om aan de criteria te voldoen. Tandartsen kunnen onderling zelf een visitatie organiseren. Op de website van het KRT vindt u meer informatie. Er zijn ook organisaties die visitatiediensten aanbieden, waarmee zij de praktijk en u kunnen ontzorgen. Onder andere de ANT biedt praktijkvisitaties aan met een degelijke methodiek die waardevolle feedback oplevert.