Kwaliteitsnorm mondzorg vernieuwd

Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling (HKZ) heeft de HKZ-norm Mondzorg vernieuwd. De HKZ-norm voor Mondzorg en het bijbehorende document met de regels voor toetsing zijn goedgekeurd door het Centraal College van Deskundigen voor Zorg & Welzijn.

Bij ontwikkeling van de nieuwe norm heeft de ANT zich ingezet voor de praktische toepasbaarheid en het voorkomen van onnodige regeldruk. De toetsing is nu globaler en efficiënter en de herbeoordeling is verlengd van 3 naar 5 jaar.

HKZ-norm Mondzorg
Het keurmerk van HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg, de patiënt centraal stellen en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door professionals en relevante stakeholders. Het is een hulpmiddel voor tandartsen die er zeker van willen zijn dat hun praktijk op orde is en grip willen houden op veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving.

Verdere ontwikkeling norm
Voor de ontwikkeling van de nieuwe norm is een werkgroep in het leven geroepen, waaraan tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten, andere deskundigen uit de mondzorgbranche en de ANT deelnamen. De norm gaat nu de redactionele fase in en komt waarschijnlijk in maart beschikbaar. Wanneer de norm definitief gepubliceerd is, zullen wij dit melden.

Lees meer over HKZ