Let op: Einde overgangstermijn digitalisering Wlz

Heeft u de behandelingen die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) over de periode tot 1 juli 2017 al gedeclareerd?

Eerder gaven we al aan dat de papieren formulieren voor machtigingen en declaraties voor patiënten in de langdurige zorg binnenkort verleden tijd zouden zijn. 

Op 1 juli 2017 is er een einde gekomen aan het omslachtige papieren machtigingen- en declaratieproces van behandelingen die vallen onder de Wlz. Behandelingen vanaf deze datum kunnen alleen digitaal worden gedeclareerd.

Voor behandelingen tot 1 juli 2017 is er een overgangstermijn. Deze kunnen tot 1 oktober en alleen op de oude ‘papieren’ wijze worden gedeclareerd. Het is niet mogelijk om deze behandelingen al digitaal te declareren en papieren declaraties die na 1 oktober binnenkomen zullen niet worden afgehandeld.

U heeft dus nog een week de tijd om uw administratie bij te werken en uw Wlz-behandelingen tot 1 juli 2017 te declareren. 

Meer informatie