Minimumtarief en zelfstandigenverklaring voor hogere uurtarieven zzp’ers van de baan

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst schreven op 15 juni een voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’ aan de Tweede Kamer. In de brief is te lezen dat een belangrijk deel van het eerdere zzp-plan uit 2017 geen doorgang zal vinden. Het gaat dan om het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring voor hogere uurtarieven. Deze zullen niet verder worden uitgewerkt.

De webmodule, die vooraf duidelijkheid moet geven of er sprake is van een dienstverband, wordt dit najaar wel in gebruik genomen. Ook de opdrachtgeversverklaring uit het zzp-plan 2017 zal nog wel worden doorgevoerd. Dit zal in eerste instantie als een pilot uitgevoerd worden. Na de zomer zal staatssecretaris Vijlbrief met meer informatie over de pilot komen.

De modelovereenkomsten, die met de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) de vroegere VAR verving en vanaf dat moment duidelijkheid vooraf moesten geven over de zelfstandigheid van de zzp’er, blijven naast de opdrachtgeversverklaring bestaan.