Minister Bruins laat vragen onbeantwoord

Minister Bruins heeft onlangs de op 3 november ingediende Kamervragen van Groenlinks inzake de mondzorg beantwoord. Of beter gezegd, niet beantwoord. Bij alle cruciale vragen werd namelijk verwezen naar "onderzoek" dat in opdracht van VWS en OCW momenteel wordt uitgevoerd naar de capaciteit in de mondzorg en dat begin 2018 wordt verwacht. De minister vermijdt zorgvuldig om de naam van Panteia te laten vallen maar het is opmerkelijk dat, nadat zowel de ANT als de KNMT zich meer dan kritisch hebben uitgelaten over dit onderzoek en duidelijk alle tekortkomingen aan VWS hebben voorgelegd, er nog steeds wordt verwezen naar de uitkomsten van dit onderzoek om de cruciale vragen van Groenlinks te beantwoorden.

En dit is des te opmerkelijker omdat de ANT een paar dagen geleden een brief namens de minister heeft ontvangen waarin VWS alle verantwoordelijkheid voor de keuze van Panteia lijkt te willen afwentelen op de Haagse Inkoop Samenwerking die namens VWS aan de hand van een meervoudige inkoopprocedure Panteia heeft geselecteerd op basis  van "hun plan van aanpak en gezien hun kennis en ervaring met vergelijkbaar onderzoek (Sic)". Daarbij lijkt VWS tevens te erkennen dat vanuit het ministerie geen enkele kwaliteitscontrole op dit onderzoek is uitgeoefend. Daarover had de ANT immers geschreven: "Eigenlijk vinden wij het nauwelijks te geloven dat een onderzoek in opdracht van uw ministerie zo amateuristisch wordt uitgevoerd, zo kennelijk onzorgvuldig en willekeurig. En dat vanuit het ministerie geen enkele kwaliteitscontrole lijkt te worden toegepast voordat de beroepsgroep gevraagd wordt kostbare tijd aan een zorgvuldige invulling van de enquête te geven". Die vrees lijkt dus nu bewaarheid te worden. We zijn des te meer benieuwd naar de definitieve antwoorden van de minister in 2018 en vooral naar diens onderbouwing daarvan.