Minister Bruins trekt wetsvoorstel tegen zorgfraude in

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) schrapt het wetsvoorstel tegen zorgfraude: Wet Markordening Gezondheidszorg. Dit meldde het ministerie maandag aan het NRC.

De ANT is verheugd met het nieuws dat het wetsvoorstel is afgewezen. Begin dit jaar stuurde de ANT al een brief naar de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. In de brief pleitte wij voor een grondige herziening van de wet en uitte wij onze zorgen wat betreft privacy.

Fraude opsporen
Het voorstel gaf zorgverzekeraars onder bepaalde voorwaarden inzage in medische dossiers van verzekerden. Op deze manier wilden zorgverzekeraars fraude met valse declaraties opsporen bij zorgaanbieders waar ze geen contract mee hadden. De zorgaanbieder is in veel gevallen in verregaande mate (financieel) afhankelijk van de zorgverzekeraar en daardoor minder goed in staat een verzoek van de zorgverzekeraar om inzage in patiëntengegevens te weigeren, ook in situaties dat inzage in patiëntengegevens niet noodzakelijk en dus niet toegestaan is.

Kritiek
Ook de Eerste Kamer uitte haar bezwaren, waarna de minister aangaf een novelle in te gaan dienen met een viertal wijzigingen. ANT gaf hierna nog twee adviezen waardoor de privacy van de patiënt gewaarborgd zou blijven. Afgelopen tijd werd duidelijk dat Bruins te weinig steun had voor het wetsvoorstel. Omdat een wetsvoorstel maximaal zes maanden mag worden aangehouden, besloot Bruins de eerst aan zichzelf te houden.

Nieuw wetsvoorstel Marktordening Gezondheidszorg
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) werkt momenteel aan een nieuw wetsvoorstel met meer oog voor de privacy van verzekerden. Dit voorstel moet opnieuw langs de Tweede Kamer.

In het nieuwe wetsvoorstel zal staan dat verzekerden vooraf worden geïnformeerd als een verzekeraar een medisch dossier wil onderzoeken. Zij kunnen zo’n onderzoek dan weigeren met een beroep op hun privacy. Wel zou het raadplegen van een medisch dossier zonder toestemming mogelijk blijven bij sterke vermoedens van fraude.