Minister De Jonge volgt pakketadvies over Wlz niet op

Minister de Jonge (VWS) is middels een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op het pakketadvies van het Zorginstituut over de positionering van behandeling in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de uitvoeringstoetsen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over dit advies.

De Jonge geeft aan het pakketadvies van het Zorginstituut niet te zullen opvolgen. De redenen hiervoor zijn:

  1. Risico op verslechtering van toegankelijkheid van de artsenfunctie in de Wlz;
  2. Mogelijke inperking van de keuzevrijheid voor cliënten;
  3. Onduidelijkheid over de doelmatigheid van de behandelfunctie binnen de Wlz.


De Jonge zal het vervolgtraject de komende maanden verder uitwerken en voor de zomer nader informeren over de aanpak.

De positionering van behandeling voor cliënten met een psychische stoornis in de Wlz is in juni 2018 gepresenteerd onder voorbehoud van het besluit over het pakketadvies van het Zorginstituut. Volgens minister De Jonge gelden de drie hierboven genoemde argumenten ook voor de cliënten met een psychische stoornis die toegang krijgen tot de Wlz. Nu minister De Jonge zijn standpunt naar buiten heeft gebracht ten aanzien van de positionering van de algemeen medische zorg én specifieke behandeling voor cliënten met een psychische stoornis in de Wlz, zal hij de NZa verzoeken advies te geven over prestaties en kosten dekkende tarieven. De aanvraag zal ik binnenkort aan de NZa verzenden. Dit advies wordt media 2019 verwacht.  

Mondzorgkoepels bezorgt
Samen met andere mondzorgkoepels heeft de ANT zich al eens eerder kritische over de ‘Uitvoeringstoets Wlz-behandeling consultatieversie’ via een gezamenlijke brief. Hierin werd er gepleit voor behoud van extra-budgettaire bekostiging van de mondzorg in de Wlz middels gereguleerde tarieven en inkoop en doelmatigheidstoetsing door zorgkantoren om de zorg passend, kwalitatief goed en betaalbaar te houden.

Lees hier de brief van minister De Jonge.