Minister verklaart ook Zeeland, Flevoland en Overijssel tot ontwikkelingsregio’s voor tandheelkunde

Begin deze maand heeft SP-Kamerlid Van Gerven aan minister Bruins vragen gesteld over het tandartsentekort in Limburg.

Deze vragen stelde Van Gerven aan de hand van een nieuwsbericht waarin werd aangegeven dat één op de tien Limburgers over een paar jaar geen tandarts meer heeft. Er gaan namelijk meer tandartsen met pensioen dan dat er afstuderen. Er ontstaat hierdoor in Limburg jaarlijks een tekort van zo’n 60 tandartsen.

Belangrijke factoren voor het tandartsentekort
Bruins geeft aan dat regionale factoren belangrijke oorzaken zijn bij dit tandartsentekort. Zo heeft Limburg relatief veel oudere tandartsen (53 procent ten opzichte van 43,2 procent van het landelijk gemiddelde). Zij zijn tussen de 50 en 65 jaar oud en dat maakt dat de groep uittredende tandartsen in Limburg de komende jaren relatief groot is.

Ook lijken gebieden zoals Limburg minder aantrekkelijk voor jonge tandartsen om zich te vestigen, mede omdat hun partners in meer centraal gelegen gebieden makkelijker aan werk komen. Naast Limburg zegt Bruins nu ook signalen te hebben ontvangen over een dreigend tandartsentekort in Zeeland, Flevoland en Overijssel. Op dit moment doet het Capaciteitsorgaan onderzoek naar de benodigde capaciteit in de mondzorg.

Aanpak tandartsentekort
Minister Bruins vindt niet dat er, door het gebrek aan landelijke signalen, eerder ingegrepen had moeten worden in het capaciteitsprobleem bij tandartsen. Het experimenteren met geregistreerd-mondhygiënisten is voor hem één van de bouwstenen om voldoende capaciteit in de mondzorg te garanderen. De andere bouwsteen is het onderzoek van het Capaciteitsorgaan naar de benodigde capaciteit in de mondzorg. Van dit onderzoek worden de eerste tussentijdse resultaten eind januari 2019 verwacht.

De minister laat verder weten dat hij samen met de minister van OCW de Kamer voor de Voorjaarsnota informeert over de kosten van het opvolgen van de aanbevelingen van het onderzoek over het benodigde aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde.

Negatief advies aan Raad van State
De ANT vindt dat de minister met deze antwoorden wederom met een grote boog om de werkelijke problemen heen is gelopen en blind vertrouwen stelt in het experiment als wondermiddel, een experiment dat een geprogrammeerd fiasco dreigt te gaan worden. Het is des te meer stuitend dat de minister met deze antwoorden in feite accepteert dat delen van Nederland verstoken zullen blijven van hoogwaardige tandheelkunde en dat deze regio's zullen moeten terugvallen op een hbo-niveau van mondzorg. De ANT heeft begin deze maand een uitgebreide zienswijze neergelegd bij de Raad van State en verzocht een negatief advies uit te brengen over de AMvB taakherschikking.

Bekijk hier de antwoorden van de minister op de vragen.